ΣΧΟΛΙΟ: Πουθενά Αστυνομία στην Αθήνα σήμερα…

…σχεδόν μία ώρα και δεν ήρθε η Αστυνομία να πάρει ηλικιωμένη που χάθηκε λόγω άνοιας. Αυτή είναι τελικά η χώρα  μας.