ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ: Τι ισχύει όταν ο φοιτητής αποτύχει πολλές φορές σε ένα μάθημα

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

«Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους  και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα». Τα παραπάνω ορίζει το άρθρο 33, παράγραφος 10 του Ν. 4009/11.

Πηγή: Foititikanea.gr