Το υπ. Δημ. Τάξης για την ένταξη των Αστυνομικών Σχολών στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

“Με απόφαση του υπουργείου μας και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που κοινοποιήθηκε στο    υπουργείο Παιδείας, δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα ένταξης των Αστυνομικών Σχολών στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, για το σχολικό έτος 2017-2018, δεδομένου ότι το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων βαρύτητας αυτού αφενός δε σχετίζεται σε ικανό βαθμό με τις βασικές γνώσεις που καλείται να έχει ο υποψήφιος για τις Αστυνομικές Σχολές, όσο με εκείνες των υπολοίπων Επιστημονικών Πεδίων, αφετέρου η πρόσβαση των υποψηφίων σε αυτό, δεν εξασφαλίζεται ισότιμα για όλους τους υποψήφιους, εξαιτίας των διαφορετικών συντελεστών βαρύτητας, αυξάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το επίπεδο του ανταγωνισμού και θέτοντας σε πλεονεκτική θέση τους υποψήφιους που προέρχονται από την ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών έναντι των υπολοίπων υποψηφίων”.

Τα παραπάνω τονίζει ο Αναπληρωτής υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Τόσκας σε γραπτή απάντηση στη Βουλή, ύστερα από σχετική ερώτηση Βουλευτών.

Ως εκ τούτου, τονίζει ο Αναπληρωτής υπουργός, με το ισχύον σύστημα εξασφαλίζεται η δυνατότητα σε όλους τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις να έχουν πρόσβαση στις Αστυνομικές Σχολές, εξεταζόμενοι σε ίσο αριθμό μαθημάτων, ανεξαρτήτως της επιθυμίας του εκάστοτε υποψηφίου να επιλέξει να εξεταστεί και σε επιπλέον μάθημα, για να έχει πρόσβαση και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.