Εισάγεσαι σε αυτές τις σχολές ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Υπάρχει πλέον μια γκάμα επιστημών και τμημάτων στα οποία μπορεί να σπουδάσει ο κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού την οποία έχει ακολουθήσει ή το επιστημονικό πεδίο το οποίο θα «ανοίξει». Δηλαδή όλοι οι υποψήφιοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν και να σπουδάσουν στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, στο Τμήμα Κινηματογράφου, στα τμήματα Μουσικών Σπουδών, στα τμήματα Νηπιαγωγών και Δασκάλων, στο Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, στα τμήματα Προσχολικής Αγωγής και στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής.