ΑΣΕΠ: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη 2Ε/2018.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η 2Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση 72 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Δείτε αναλυτικά:

ΦΕΚ – ΘΕΣΕΙΣ