Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – 2ος κύκλος υποβολών στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Ο νόμος ενεργοποιήθηκε εκ νέου με το καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και την περίοδο υποβολής των επενδυτικών προτάσεων να ορίζεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 2018.

Για τα υπόλοιπα τρία (3) καθεστώτα, «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» αναμένεται άμεσα οι περίοδοι υποβολών τους.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι, η διαδικασία υποβολής και οι προδιαγραφές βασίζονται στα ίδια δεδομένα με αυτές του προηγούμενου κύκλου, με κάποιες τεχνικές βελτιώσεις.