Μαθηματικά: από μέρος του προβλήματος, μέρος της λύσης.