Προσλήψεις: 300 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΔΑΠ (ειδικότητες)

Νέα μεγάλη προκήρυξη από το ΑΣΕΠ έρχεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και αφορά στην πρόσληψη 300 μόνιμων υπαλλήλων στην ΕΥΔΑΠ.

Οι συγκεκριμένες θέσεις έχουν εγκριθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα από το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ και εντός των επόμενων μηνών αναμένεται να υπάρξει και σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν από την προκήρυξη είναι:
ΠΕ Διοικητικοί 5,
ΠΕ Οικονομικοί 15,
ΠΕ Στατιστικοί 1,
ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές 5,
ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 2,
ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 20,
ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1,
ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 4,
ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 2,
ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 7,
ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 12,
ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1,
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 3,
ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 3,
ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2,
ΤΕ Προγραμματιστές 3,
ΤΕ Διοικητικοί 2 και
ΤΕ Οικονομικοί 15,
ΔΕ Μηχανολόγοι 5,
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 15,
ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων 3,
ΔΕ Δομικών Εργων 12,
ΔΕ Οδηγοί C Κατηγορίας 25,
ΔΕ Οδηγοί C, D Κατηγορίας 5,
ΔΕ Γραμματείς 5,
ΔΕ Καταμετρητές 25,
ΔΕ Φύλακες 20,
ΔΕ Προσωπικό Η/Υ 2,
ΥΕ Εργάτες 75 και
ΥΕ Αποθηκάριοι 5.