ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

Με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, του διαδικτύου και της σύγχρονης εξ αποστάσεως επικοινωνίας, αλλά και με την ωρίμανση της γνώσης και την ανάπτυξη αποδοτικών μοντέλων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δημιουργείται πλέον το κατάλληλο περιβάλλον για την προσφορά εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών, τα οποία να είναι ανάλογα με τη συμβατική πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Υιοθετώντας τις τελευταίες αυτές εξελίξεις, στο Πανεπιστήμιο Frederick αναπτύξαμε ένασύγχρονο και πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πλαίσιο που βρίσκεται στο προσκήνιο της εκπαιδευτικής καινοτομίας για να παρέχουμε ποιοτικά εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών. Αυτό πιστοποιείται και από τις εκθέσεις αξιολόγησης που έτυχε το μοντέλο εξ αποστάσεως μάθησής, αλλά και από τα αντίστοιχα προγράμματα που αναπτύχθηκαν. Παρέχοντας τους κατάλληλους πόρους, τόσο επιστημονικούς όσο και διοικητικούς, επιτυγχάνουμε ένα ιδανικό περιβάλλον για εξ αποστάσεως σπουδές.

Γι’ αυτό άλλωστε και όλα τα προγράμματά μας είναι αναγνωρισμένα από διάφορους φορείς τόσο από την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και από άλλες χώρες (π.χ. από τον ΔΟΑΤΑΠ στην Ελλάδα).

Σήμερα παρέχονται προγράμματα σπουδών στη Σχολή Επιστημών Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών, στη Σχολή Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, στηΣχολή Επιστημών Υγείας, καθώς και στην Πολυτεχνική Σχολή, ενώ στόχος μας είναι και η ανάπτυξη εξ αποστάσεως προγραμμάτων σε όλες τις σχολές του Πανεπιστημίου. Επίσης η Επιτροπή εξ Αποστάσεως Μάθησης, ενσωματώνοντας τις τελευταίες έρευνες σε σχέση με την παροχή εξ αποστάσεως προγραμμάτων σε προπτυχιακό επίπεδο, έχει εμπλουτίσει το υφιστάμενο παιδαγωγικό πλαίσιο με την παροχή του πρώτου εξ αποστάσεως πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ασπαζόμενοι το ήθος και τη φιλοσοφία του Πανεπιστημίου μας με επίκεντρο τον φοιτητή, μπορείς να νιώθεις ασφαλής ότι ακολουθώντας ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμά μας, θα έχεις την απαιτούμενη στήριξη και θα αποκτήσεις την κατάλληλη γνώση και δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν να επιτύχεις τους επαγγελματικούς σου στόχους χωρίς να περιορίζεσαι στον χρόνο και τον τόπο μάθησής σου!

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ