Ποιοί εντάσσονται στη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών.