Τέλος από σήμερα στα IX παλιάς τεχνολογίας σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.

Γιατί βάζουμε φλουρί στη βασιλόπιτα.