Home

Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Πέρασε και η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου και με θερμοκρασίες υποσαχάριας Αφρικής μπήκαμε στο κατεξοχήν Ελληνικό καλοκαίρι. Αρχή της εβδομάδας που πέρασε και η παράταση των φορολογικών δηλώσεων αποτελούσε μη αποδειχθείσα φήμη, κάτι όμως που αναγόταν σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία, που τελικά Πέμπτη απόγευμα, εκπληρώθηκε.

Από τα φορολογικά «δροσερά» του Σαββατοκύριακου που πέρασε, το «απόρρητο σχέδιο» για 14.500 ελέγχους στα νησιά από την ΑΑΔΕ, τόσο απόρρητο που ήταν το κεντρικό θέμα όλου του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου. Θεωρούμε ότι οι επιμέρους λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά, καθώς από αυτές προκύπτουν και κάποια εύλογα ερωτήματα. Για παράδειγμα λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελεγκτές θα μαθαίνουν δύο – τρεις ώρες πριν τον τόπο ελέγχου, αν κατά τύχη αυτός είναι η Μύκονος, το βράδυ, πού θα βρούνε δωμάτια να κοιμηθούνε; Σε κάθε περίπτωση, οι ιθύνοντες γνωρίζουν καλύτερα.
Δημοσιεύτηκε το με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Γ 1096667 ΕΞ 2017 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του Ν.27/1975 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 44 του Ν.4465/2017».
Σύμφωνα με το διοικητικό έγγραφο, με την υποβολή των ηλεκτρονικών τροποποιητικών δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του Ν.27/1975, μετά την ψήφιση του Ν.4465/2017, γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4174/2013.
Κατά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης ο υπόχρεος καταχωρεί σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής τον λόγο υποβολής της δήλωσης .
Η ταυτότητα οφειλής, στοιχεία δόσεων, τυχόν επιβαρύνσεις λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης κ.α., εμφανίζονται στην εφαρμογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του TAXISnet.
Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά ενημερώνεται ηλεκτρονικά από την Δ.ΗΛΕ.Δ με τίτλους χρέωσης και έκπτωσης (χρηματικούς καταλόγους και ΑΦΕΚ), μετά την οριστική υποβολή κάθε τροποποιητικής δήλωσης φόρου πλοίων. Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου πλοίων βεβαιώνονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα του Ν. 4174/2013 από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά από σχετική ενημέρωση αυτής από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε.
Η Δ.ΗΛΕ.Δ. ενημερώνει την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για όλες τις υποβληθείσες τροποποιητικές δηλώσεις, σε μηνιαία βάση.
Στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΗΛΕ.Δ. τηρούνται τα δεδομένα των τροποποιητικών δηλώσεων, όπως έχουν υποβληθεί από τους υπόχρεους μέσω της εφαρμογής του TAXISnet.
Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του Ν.27/1975, είναι τα εξής:
α) Σε εκπρόθεσμη υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 54 του Ν.4174/2013.
β) Σε εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου πλοίων υπολογίζονται οι τόκοι της εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του Ν.4174/2013 (σχετική ΠΟΛ. 1252/2015 εγκύκλιος του Γ.Γ.Δ.Ε.).
γ) Σε περίπτωση μη προσκόμισης των δικαιολογητικών, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 54 του Ν.4174/2013.
H ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε με την με αριθμό 1738/2017 απόφασή της πως η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων είναι πενταετής και οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής είναι αντισυνταγματικές. Η απόφαση της ολομέλειας ήρθε ως συνέχεια υπόθεσης την οποία παρέπεμψε το Β΄ Τμήμα ΣτΕ, για να κριθεί η συνταγματικότητα των νόμων 3513/20063697/20083790/2009 και 3842/2010 (Νόμος Παπακωνσταντίνου) ως προς το σκέλος εκείνο που παρέτειναν συνεχώς το χρόνο παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων.
Αξίζει να σημειώσουμε μερικά ουσιαστικά σημεία από το σκεπτικό της ολομέλειας του ΣτΕ.:
 • Ενόψει της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 του Συντάγματος) «η παραγραφή πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια»
 • Η ηλεκτρονική τεχνολογία που εφαρμόζεται πλέον κατά κόρον και από την φορολογική διοίκηση, δίνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των φορολογικών ελέγχων εντός ελαχίστου διαστήματος, συνεπώς η «αέναη» διατήρηση χωρίς παραγραφή των υποθέσεων, είναι εκ των ουκ άνευ.
 • Η μη εφαρμογή της παραγραφής των φορολογικών ετών με τις συνεχείς παρατάσεις, δημιουργεί ανασφάλεια στους φορολογούμενους και αδυναμία οικονομικού προγραμματισμού, επειδή μετά την παρέλευση πολλών ετών μπορεί να επιβαρυνθούν με φορολογικές υποχρεώσεις που δεν είχαν προϋπολογίσει. Για την επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων απαιτείται να εφαρμόζεται προθεσμία παραγραφής, η οποία πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων και να είναι επαρκώς προβλέψιμη από τον φορολογούμενο.
 • Οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων, αντίκειται στην αρχή της ασφάλειας δικαίου, διατάξεις του άρθρου 78 του Συντάγματος.
 • Εάν η έναρξη του χρόνου παραγραφής είναι προγενέστερη του προηγουμένου της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού ημερολογιακού έτους, είναι ανίσχυρη ως αντίθετη στην απορρέουσα από την αρχή του κράτους δικαίου αρχή της ασφάλειας δικαίου.
Αναμένεται τροπολογία στη Βουλή για κλιμακωτά παράβολα στους ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων, όσων δεν θα καταβάλουν τα οφειλόμενα ασφάλιστρα έως τις 14 Ιουλίου. Την περασμένη εβδομάδα, πηγές του υπουργείου Οικονομικών είπαν ότι το ειδικό παράβολο των 250 ευρώ το οποίο εστάλη με ηλεκτρονική επιστολή σε 1.151.000 ιδιοκτήτες οχημάτων θα παραμείνει «παγωμένο» έως τις 14 Ιουλίου. Όπως ανέφερε η αρμόδια υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, στην ΕΡΤ, το παράβολο θα ορισθεί στα 100 ευρώ για δίτροχα έως 250 κυβικά εκατοστά, στα 150 ευρώ για όλα τα υπόλοιπα δίτροχα, στα 200 ευρώ για τα ΙΧ αυτοκίνητα κάτω των 1.000 κυβικών και σε 250 ευρώ για όλα τα υπόλοιπα.
Δεν αναμένεται να υπάρξει νέα παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), σύμφωνα πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων του «πόθεν έσχες» λήγει την 30ή Ιουνίου 2017.
Μέχρι τώρα έχουν δοθεί δυο παρατάσεις ενόψει της αναμενόμενης αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το εν λόγω θέμα μετά από σχετικές προσφυγές δικαστικών ενώσεων.
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1090/23-6-2017 τροποποιήθηκε η ΠΟΛ.1033/28-1-2016 σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων και επήλθαν μεταβολές στην ΠΟΛ.1033/2016, ως εξής:
 • Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1033/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Η Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση τα διαθέσιμα και τηρούμενα στη Α.Α.Δ.Ε. ηλεκτρονικά αρχεία και το αρχείο του Κέντρου Πληροφοριών, εντοπίζει με διασταύρωση τα οχήματα που ήταν σε κυκλοφορία την εν λόγω ημερομηνία, παράγει αρχείο τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων και δημιουργεί ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α' 331/1976), όπως ισχύει, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. με αριθμό ΠΟΛ.1163/3-7-2013, όπως ισχύει».
 • Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1033/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Σε περίπτωση επιβολής του χρηματικού προστίμου που προβλέπεται στο εδάφιο β της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 237/1986, όπως ισχύει, μετά από διαπιστωθείσα παράβαση Αστυνομικής Αρχής κατά την κυκλοφορία ανασφάλιστου οχήματος, δεν απαιτείται κατά την ασφάλιση του οχήματος αυτού και η πληρωμή του προβλεπόμενου παράβολου»
 • Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1033/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  «στην περίπτωση που έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του π.δ. 237/1986 και οι ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του ίδιου π.δ.»
 • Προστίθενται δύο περιπτώσεις στην περίπτωση 4 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1033/2016 ως εξής:
  «γ) από τον αγοραστή, αν απέκτησε όχημα έως την ημερομηνία της εκάστοτε διασταύρωσης και από τη μεταβίβαση του σε αυτόν έως τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών εργασίμων ημερών,
  δ) από τον κληρονόμο ή τους κληρονόμους, αν ο θανών ιδιοκτήτης του οχήματος απεβίωσε μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών που προηγείται της εκάστοτε διασταύρωσης και είχε την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα επ' αυτού».
 • Προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 7 της ΠΟΛ.1033/2016, ως εξής:
  «Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για διασταυρώσεις που πραγματοποιούνται από την 14/7/2017 και εφεξής. Τυχόν εκδοθέντα παράβολα ακυρώνονται».
Τελικά, η αυτοεκπληρούμενη προφητεία της παράτασης κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, εκπληρώθηκε και δημοσιεύτηκε στο Εθνικό τυπογραφείο στο ΦΕΚ Β΄2239 η ΠΟΛ.1094/2017, με την οποία παρατείνεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 17 Ιουλίου.
Το Υπουργείο Οικονομικών, εκτιμώντας τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων των λογιστών της χώρας, αποφάσισε να προχωρήσει σε ολιγοήμερη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 17η Ιουλίου 2017.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται επίσης μέχρι την 17η Ιουλίου 2017.
Κατόπιν της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1094/2017, μέχρι τις 17/7/2017, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι επίκειται η κατάθεση διάταξης με την οποία θα διασφαλίζεται η διατήρηση της καταβολής του φόρου σε 6 δόσεις.
Έτσι και για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 17/7/2017, η πρώτη δόση θα καταβάλλεται μέχρι τις 31/7/2017 και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.
Η τελευταία εργασιακή εβδομάδα του Ιούνη πέρασε και οι πόλεις μας καίνε και μυρίζουν. Θερμοκρασία Ντουμπάι με μυρωδιές Αθήνας, Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων της Ελλάδας. Τουλάχιστον αισθανόμαστε κάτοικοι Ντουμπάι λόγω ζέστης με μισθούς Ελλάδας.
Οι φορολογικές δηλώσεις εθιμικά πήραν για μια ακόμα χρονιά παράταση, οπότε συνεχίζουμε ακάθεκτοι και την εβδομάδα που έρχεται, αλλά το επίμαχο χρονικό διάστημα φυσικά δεν είναι αυτό της παράτασης, αλλά η 31η Ιουλίου ή αλλιώς η ημέρα του ταμείου. Η ημέρα που ο κάθε φορολογούμενος Έλληνας θα βρεθεί μπροστά στο αξεπέραστο δίλημμα, τα οκτακόσια ευρώ που έχουν μείνει στον λογαριασμό του να τα παραδώσει στο κράτος και τις ανεξάντλητες ανάγκες του, ή να τα «επενδύσει» σε κάποια όμορφη παραλία. Η κοινωνία μας γίνεται όλο και πιο ταξική και το καλοκαίρι είναι άσχημη εποχή για τέτοιες διακρίσεις. Θάλασσα και παραλία, κλιματιστικό, ανεμιστήρας, βεντάλια, ανοιχτά παράθυρα. Που να τα ανοίξεις όμως με τα βουνά των σκουπιδιών… Εδώ φυσικά έρχεται ο μεγάλος Έλληνας τραγουδιστής Βασίλης Καρράς και αισθανόμενος την ανάγκη για θερινό τουρισμό μέσα στις βρώμικες πόλεις μας τραγουδάει «Στα σκουπίδια, εκεί έχω κάνει ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ». Ελπίζουμε τα δικά σας ταξίδια να είναι τα καλύτερα, στα πιο όμορφα μέρη που φανταστήκατε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.     www.e-forologia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

ΚΔΒΜ2 Σύνολο-Λύτρα Παναγιώτη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ 3ΜΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ: Στρ. Κατσιμήτρου 30-τηλ. 2681027030

Αναζήτηση εργασίας