Home

Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Τα 85 επαγγέλματα που υποχρεούνται σε εγκατάσταση POS

Διευκρινίσεις μετά την αναστάτωση και τα ερωτηματικά που προκάλεσε σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις διάταξη με την οποία η τελική προθεσμία για την εγκατάσταση POS θα είναι τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση του νόμου.
Μετά την αναστάτωση και τα ερωτηματικά που έχει προκαλέσει στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες διάταξη που προβλέπει ότι η τελική προθεσμία για την εγκατάσταση συσκευών ηλεκτρονικής χρέωσης POS αλλάζει και θα είναι τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση του νόμου για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών στην οικονομία, φθάσαμε λίγο πριν την υποχρεωτική εγκατάσταση POS για μεγάλο αριθμό επαγγελματιών.
Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης στις 21 Δεκεμβρίου 2016 και η προθεσμία για την εγκατάσταση των συσκευών POS, η 21η Δεκεμβρίου 2019. Αφορούσε προθεσμία για να έχουν εγκατασταθεί παντού οι συσκευές POS, όπου γίνονται συναλλαγές.
Υπενθυμίζεται ότι με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 28 Απριλίου 2017 δόθηκε προθεσμία τριών μηνών σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών σε 85 κλάδους να εγκαταστήσουν συσκευές POS στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που θεωρείται ότι εμφανίζουν υψηλή φορολογική παραβατικότητα και απόκρυψη εισοδήματος όπως για παράδειγμα ιατρικές υπηρεσίες, υδραυλικά, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και συνεργεία αυτοκινήτων.
Για όσους δεν ανταποκριθούν στη σχετική υποχρέωση προβλέπεται η επιβολή προστίμου ύψους 1.500 ευρώ.
Στην πράξη, από τα 85 επαγγέλματα προκύπτει ότι θα κληθούν να εγκαταστήσουν POS σχεδόν όλα τα επαγγέλματα λιανικής πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.
Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ. Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή στη σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή.
Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το πρόστιμο μειώνεται στο ήμισυ εάν καταβληθεί εντός 30 ημερών. Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση των παραβάσεων ορίζονται:
- Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων & Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και
- Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
Οι υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν βάση των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστώσουν παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016, υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως τις προαναφερθείσες αρμόδιες αρχές για τις περαιτέρω ενέργειές τους.
Δείτε εδώ τις κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμπίπτουν στην παραπάνω υποχρέωση.
Τελευταία, βέβαια, έχουν δημιουργηθεί πολλές απορίες, στις οποίες προσπαθούν να απαντήσουν οι υπεύθυνοι του Υπ. Οικονομικών σε συνεντεύξεις τους, αλλά επισήμως δεν έχει εκδοθεί κάποια διευκρινιστική.
Πρόκειται κυρίως για περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι μπορεί να έχουν έδρα το σπίτι τους ή να έχουν έως 2 αντισυμβαλλόμενους, στους οποίους να εκδίδουν «μπλοκάκι», αλλά όμως να θεωρούνται ως μισθωτοί. Δηλαδή να μην κόβουν κάποιο ΔΠΥ σε τρίτον. Άραγε κι αυτοί πρέπει να βάλουν POS; Θα μπορούσε κάποιος βέβαια να θεωρήσει δεδομένο σχόλιο υψηλά ιστάμενου του Υπουργείου ότι μάλλον θα εξαιρεθούν. Αλλά όμως, πώς μπορούν να εξαιρεθούν; Δεν θα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, π.χ. αν θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο «πελάτη»;
Άλλος προβληματισμός είναι και ο διαχωρισμός δευτερεύουσας δραστηριότητας.
Ελπίζουμε να εκδοθεί άμεσα κάποια διευκρινιστική εγκύκλιος, γιατί τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και η υπχ΄ρεωση προμήθειας POS είναι ακόμα μια δαπάνη για τους επιχειρηματίες.
Και η Η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε επιστολή προς την Υφυπουργό Οικονομικών και τον Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με την υποχρεωτικότητα προμήθειας ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.
Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει ότι:
Όπως ισχύει σύμφωνα με την ΚΥΑ 45231/2017 (ΦΕΚ Β' 1445/27.4.2017), στις 27 Ιουλίου 2017 εκπνέει η προθεσμία για την προμήθεια ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής από ένα μεγάλο υποσύνολο επιχειρήσεων βιοτεχνών, εμπόρων και επαγγελματιών. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα πολλαπλασιάζονται οι αναφορές σχετικά με δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις διαδικασίες αίτησης και έγκρισης προμήθειας τερματικών μηχανών.
Συγκεκριμένα, οι αναφορές εστιάζουν στα εξής:
1) Υπάρχει πλήθος επιχειρήσεων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε εποχιακή βάση και βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, με χαμηλό κύκλο εργασιών και αδυναμία πρόσβασης/ ή και προμήθειας κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού εξ αιτίας έλλειψης ψηφιακών υποδομών σε τοπικό επίπεδο. Για αυτές τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να απαλλαγούν από την υποχρεωτικότητα προμήθειας ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, για το διάστημα έως και την πλήρη εφαρμογή του μέτρου. Προτείνεται ότι αυτή η διάταξη θα μπορούσε να ισχύει για τις επιχειρήσεις κατ’ αναλογία της ΠΟΛ για τους υπόχρεους συλλογής αποδείξεων με ηλεκτρονικά μέσα (ΠΟΛ 1005/2017, «Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή»).
2) Οι τράπεζες καθυστερούν ή απορρίπτουν την έκδοση τερματικού μηχανήματος, όταν αξιολογούν ότι η επιχείρηση δεν αποτελεί ελκυστικό πελάτη. Η υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου εγκατάστασης τερματικού ως τις 27 Ιουλίου σε ορισμένες ομάδες επαγγελμάτων θα οδηγεί σε πρόστιμα ύψους 1500€, αλλά είναι άγνωστο τι θα συμβεί αν η υπαιτιότητα για την μη προμήθεια του τερματικού βαρύνει τις τράπεζες ή κάποιον άλλον προμηθευτή. Βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα παράτασης της υποχρεωτικότητας ως το τέλος του 2017. Προτείνεται να είναι υποχρεωτική η έγγραφη απόρριψη των αιτημάτων από μέρους των τραπεζών, ώστε να υπάρχει αποδεικτικό μέσο για την ελεγχόμενη επιχείρηση.
3) Οι χρεώσεις παραμένουν απαγορευτικές για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, καθώς υπερβαίνουν το 1%, ενώ σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστούν τα κόστη συντήρησης και προμήθειας του εξαρτήματος. Προτείνεται για λόγους ανταγωνισμού, η επιβολή ορίων χρέωσης στις επιχειρήσεις (που δεν θα υπερβαίνουν το 1%) , σε διαφορετική περίπτωση, να δύναται η επιχείρηση να λειτουργήσει χωρίς να διαθέτει ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής (ας επιλέγεται η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).
4) Οι δεσμεύσεις/ κατασχέσεις λογαριασμών οδηγούν τις επιχειρήσεις σε αντίστροφη επιλογή, δηλαδή, δημιουργείται κίνητρο διακράτησης χρήματος εκτός του επίσημου τραπεζικού τομέα, γεγονός που επιδρά αρνητικά στην καταθετική βάση, στην χρηματοπιστωτική ευστάθεια, στα φορολογικά έσοδα και στην εξομάλυνση των οικονομικών σχέσεων στην αγορά. Συνέπεια των παραπάνω είναι να αποκτά στρεβλό συγκριτικό πλεονέκτημα η επιχείρηση, η οποία δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό και έχει ελάχιστες συναλλαγές με τερματικά POS (αντίθετα με το διακηρυγμένο στόχο των φορολογικών αρχών). Προτείνεται η εφαρμογή ενός ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, μέσα από τον οποίο θα καλύπτονται κατά προτεραιότητα η μισθοδοσία, οι προμηθευτές, οι λογαριασμοί παγίων.
Η ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά ότι οι παραπάνω ενέργειες θα οδηγήσουν άμεσα σε εμπέδωση της εμπιστοσύνης και αποκατάσταση της αλυσίδας συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων- τραπεζών- φορολογικών αρχών, και καλεί το Υπουργείο να αναλάβει τις αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

ΚΔΒΜ2 Σύνολο-Λύτρα Παναγιώτη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ 3ΜΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ: Στρ. Κατσιμήτρου 30-τηλ. 2681027030

Αναζήτηση εργασίας